MEGRA 2022

STROKOVNI POSVET:
NADGRADNJA SLOVENSKEGA ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

DATUM: četrtek, 21. 4. 2022
URA: 8.30 do 14.00
KRAJ: Gornja Radgona, Pomurski sejem, Dvorana 1,
MEGRA 2022, Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti
INFORMACIJE: DRC, Masarykova 14, SI – 1000 Ljubljana
E-pošta: evstahij.drmota@drc-zdruzenje.si, telefon: 041/542 859
KOTIZACIJA: 130,00 EUR
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun DRC – Združenje za promet in prometno infrastrukturo Slovenije pri NLB št. SI56 0201 1026 3214 849, referenca 00 sklic 2022, namen: Nakazilo kotizacije MEGRA
DRC – Združenje ni davčni zavezanec. Avtorji so oproščeni plačila kotizacije.

Sponzorji

Prispevki

Z udeležbo na posvetu so udeleženci lahko pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

This entry was posted in Nekategorizirano. Bookmark the permalink.