O družbi

Vodstvo

 • Evstahij Drmota, dipl. ekon. – direktor

Odbori

 1. Programski svet DRC
  • Doc. dr. Peter Lipar – predsednik PS
  • Ksenija Marc – članica
  • Dr. Samo Peter Medved – član
  • Dr. Aleš Žnidarič – član
  • Janez Prosen – član

Člani

 1. Društvo za ceste Ljubljana
  Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu
 2. DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije
  Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu
 3. Društvo za ceste Primorske
  Vipavska cesta 3, Ajdovščina
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu
 4. Društvo za ceste jugovzhodne Slovenije
  Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu
 5. ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije
  Kotnikova cesta 32, Ljubljana
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu