O družbi

Vodstvo

 • Evstahij Drmota, dipl. ekon. – direktor

Odbori

 1. Programski svet DRC
  • doc. dr. Peter Lipar – predsednik
  • dr. Aleš Žnidarič – član
  • Andrej Jan – član
  • dr. Vojkan Jovičić – član
  • dr. Aleš Mlakar – član
  • mag. Ulrich Zorin – član
  • prof. dr. Marko Renčelj – član
  • mag. Klemen Grebenšek – član – predsednik PO 15. kongresa

Člani

 1. Društvo za ceste Ljubljana
  Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu
 2. DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije
  Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu
 3. Društvo za ceste Primorske
  Vipavska cesta 3, Ajdovščina
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu
 4. Društvo za ceste jugovzhodne Slovenije
  Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu
 5. ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije
  Kotnikova cesta 32, Ljubljana
  Delež lastništva družbenika: 20% v osnovnem kapitalu