MEGRA 2023

STROKOVNI POSVET:
USTREZNA INFRASTRUKTURA – POGOJ ZA VEČJO PROMETNO VARNOST

Sponzorji

DATUM: četrtek, 9. 3. 2023
URA: 9.00 do 14.00
KRAJ: Gornja Radgona, Pomurski sejem, Dvorana 1,
MEGRA 2023, Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti
INFORMACIJE: DRC, Masarykova 14, SI – 1000 Ljubljana
Evstahij Drmota ( evstahij.drmota@drc-zdruzenje.si, T: 041 542 859 )
Matija Mavrič ( matija.mavric@cestel.si, T: 041 762 313 )
KOTIZACIJA: 135,00 EUR (DDV je vključen)
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun DRC – Združenje za promet in prometno infrastrukturo Slovenije pri NLB št. SI56 0201 1026 3214 849, referenca 00 sklic <številka vaše prijave>, namen: Nakazilo kotizacije MEGRA
Avtorji so oproščeni plačila kotizacije.

Prometna varnost je tema, ki nas spremlja takorekoč povsod. V vrtcih učimo otroke, kako pravilno prečkati cesto, ob kavi imamo s prijatelji burne razprave o razlogih za jutranjo konico, promet pa je tudi stalnica v studiih predvolilnih soočanj. Kljub temu pa v javnosti le redko zasledimo celovito in strokovno obravnavo prometne varnosti, onkraj črne kronike in vsakoletne objave statistike števila umrlih na cestah, ki pa se v zasičenem medijskem prostoru preprosto izgubi.

Na letošnji strokovni posvet, ki bo v okviru gradbenega sejma MEGRA 2023, smo zato povabili širok nabor strokovnjakov, ki bodo predstavili pomen dobro zasnovane in primerno ohranjene infrastrukture, kot pogoj za večjo prometno varnost. Preproste talne označbe lahko znatno izboljšajo varnost motoristov, napredne simulacije prometa prav tako, stalno spremljanje osnih (pre)obremenitev premostitvenih objektov in cest ter uporabe sodobnih tehnologij pri vzdrževanju cest so danes nujni pogoj, da je prometna varnost v 21. stoletju vedno boljša. Prometna varnost je poleg navedenega zelo široko razgibano področje, dokaz o obvladovanju oziroma uspešnosti stalnega uvajanja novega znanja pa nam sporoča vsakokratna letna statistika varnosti na slovenskih cestah.

Slovenija je leta 2013 sprejela evropsko »Vizijo nič« v skladu s katero bi/bomo do leta 2050 odpravili smrtne žrtve na EU cestah in drugi prometni infrastrukturi. To vizijo je mogoče uresničiti samo s povezovanjem strokovnjakov, izboljšanim informiranjem javnosti in implementiranjem sodobnih rešitev s področja prometne varnosti.

Matija Mavrič
Programski vodja


Prispevki

Z udeležbo na posvetu udeleženci lahko pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

This entry was posted in Nekategorizirano. Bookmark the permalink.