IZZIVI GRADNJE IN NADALJEVANJE DRUGEGA TIRA DIVAČA–KOPER

STROKOVNO SREČANJE

DATUM: 20. oktober 2023
KRAJ: Portorož, Hotel Histrion
INFORMACIJE: dcprimorske@gmail.com
KOTIZACIJA: Kotizacija znaša 130 EUR (društvo ni davčni zavezanec) in vključuje: strošek udeležbe, USB ključ referatov in pogostitev. Kotizacija za člane Društva za ceste Primorske znaša 100 EUR.
Avtorji referatov so oproščeni plačila kotizacije.
PRIJAVE: E-prijava (kliknite spodnji gumb)

Drugi tir med Divačo in Koprom, trenutno največji infrastrukturni projekt v Sloveniji in eden pomembnejših projektov v Evropi, se nahaja na svojem izvedbenem vrhuncu.

Društvo za ceste Primorske v sodelovanju z DRC Združenjem za promet in prometno infrastrukturo Slovenije organizira strokovno srečanje, ki bo posvečeno predvsem izvedbi projekta. Z veseljem sporočamo, da bo pokroviteljstvo nad tem dogodkom prevzelo tudi Ministrstvo za infrastrukturo RS.

Če smo se na strokovnem srečanju leta 2019 osredotočili predvsem na pripravo na izvedbo in izdelavo projektne dokumentacije, bomo tokrat večino referatov namenili izvedbi izjemno zahtevnih inženirskih objektov – predorov in viaduktov. Poudarek bo tudi na novih tehnoloških pristopih k gradnji, kar bodo pokrile več predstavitev slovenskih strokovnjakov, ki aktivno sodelujejo pri projektu. Poleg tega bodo referenti predstavili morebitna odstopanja od načrtovanih rešitev in posegov v prostor. Okoljski vidik je pri tako obsežnem projektu izjemno pomemben, zato bodo vsaj trije referati namenjeni predstavitvi izvedenih ukrepov za varovanje okolja, predvsem vodnih virov. Krasoslovci bodo v zanimivi predstavitvi spregovorili o do sedaj odkritih kraških pojavih. Inženirji in geotehniki pa bodo predstavili dosedanje ukrepe za sanacijo kraških pojavov med izvajanjem del. Posebej zanimiva bo tudi predstavitev arheološke dediščine, ki je bila odkrita med izvajanjem Drugega tira Divača–Koper.

Ker želimo poleg trenutnega stanja izvajanja del predstaviti tudi zaključek projekta, bosta dva referata namenjena prikazu dosedanjih aktivnosti za načrtovanje in izvedbo nove dvotirne proge. Ta nadgradnja bo pomenila celovito zaključitev tega pomembnega projekta.

Z gotovostjo trdimo, da bo strokovno srečanje nudilo vpogled v celotno izvedbo Drugega tira Divača–Koper. Strokovna javnost bo lahko spoznala vse rešitve, ki so bile izvedene za kvalitetno in pravočasno zaključeno izvedbo projekta. Tematika strokovnega srečanja je izbrana tako, da bo zanimiva tudi za širšo javnost.

Dogodek bo organiziran 20. oktobra 2023 v Portorožu.

Simon Avsec
Kolektor CPG d. o. o.
Predsednik strokovnega odbora

Zvone Likar
Društvo za ceste Primorske
Predsednik organizacijskega odbora

PROGRAM

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem posvetu pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Udeležencem posveta, ki ste člani IZS, ne bo potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bo vlogo oddal organizator dogodka Društvo za ceste Primorske, tako da bodo točke pripisane avtomatično. Organizator dogodka bo izdal tudi potrdilo iz katerega bodo razvidne kreditne točke. IZS v tem primeru ne bo posredoval dodatnega obvestila.

This entry was posted in Nekategorizirano. Bookmark the permalink.