Megra 2024 – Gornja Radgona – 18. april 2024

Sanacije in obnove prometne infrastrukture po večstoletnih poplavah

DATUM: četrtek, 18. 4. 2024
URA: 9.00 do 14.00
KRAJ: Gornja Radgona, Pomurski sejem, Dvorana 1,
MEGRA 2024, Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti
INFORMACIJE: Društvo za ceste Ljubljana in DRC, Masarykova 14, 1000 Ljubljana
@: drc@drc-zdruzenje.si, T: 01 568 6099
@: evstahij.drmota@drc-zdruzenje.si, T: 041 542 859
@: andrej.rejec@dri.si, T: 01 306 8100
KOTIZACIJA: 125,00 EUR (Društvo za ceste Ljubljana ni davčni zavezanec)
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Društva za ceste Ljubljana pri NLB št.. SI 56 0204 4001 7925 452, referenca 00 sklic >številka vaše prijave<, namen: Nakazilo kotizacije MEGRA
Avtorji so oproščeni plačila kotizacije.

Z udeležbo na posvetu bo udeleženec pridobil 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Spoštovani!

Že več deset let Društvo za ceste Ljubljana in Društvo za ceste Maribor skupaj z DRC – Združenjem za promet in prometno infrastrukturo Slovenije na tradicionalnem sejmu MEGRA v Gornji Radgoni organizira različne strokovne dogodke, ki so vezani na okolje, promet in prometno infrastrukturo.

Tokrat bomo srečanje namenili problematiki večstoletnih poplav in hitremu odpravljanju nastale ogromne škode na prometni infrastrukturi. Govorili bomo o sanacijah in obnovah cest, železnic, mostov in plazov oziroma ohranjanju prometne infrastrukture ob jasno zaznanih klimatskih spremembah. Vsebina programa je namenjena informiranju strokovne in druge zainteresirane javnosti o prvih nujnih sanacijah po poplavah in ukrepanju pri zagotavljanju prevoznosti cest in železnic.

Vabimo vas, da se nam pridružite na strokovnem posvetu »Sanacije in obnove prometne infrastrukture po večstoletnih poplavah«, ki bo dne 18. aprila 2024 med 9.00 in 14.00 uro potekal na gradbenem sejmu v Gornji Radgoni. Vabimo predvsem podjetja, občine in institucije oziroma strokovnjake navedenih strok, ki se dnevno srečujete s podobno problematiko, pa tudi druge zainteresirane. 

Evstahij Drmota

Predsednik Organizacijskega odbora

Sponzor srečanja

Program srečanja

9:00 Prihod udeležencev – kava, čaj, pecivo
9:15–9:30 Uvodni nagovori organizatorjev
9:30–11:00 PRVI SKLOP: 4 PREDAVANJA
Rok Fazarinc / IZVO-R, d. o. o.
Vplivi podnebnih sprememb na prometno infrastrukturo
Miloš Dular / DRSI
Pregled aktivnosti pri zagotavljanju prevoznosti državne cestne infrastrukture – UJMA AVGUST 2023
Andrej Rejec, Marko Zajc / DRI, upravljanje investicij, d. o. o.
Praktični primeri intervencijskih sanacij državne cestne infrastrukture
Tomaž Willenpart / DRSI
Sanacija, rekonstrukcija ali novogradnja poškodovanih mostov
11.00–11:30 ODMOR
11.30–13:00 DRUGI SKLOP: 4 PREDAVANJA
dr. Blaž Dolinšek / GI-ZRMK
Zagotavljanje trajnejše stabilnosti lokalne prometne infrastrukture ob poplavah
Jure Rupnik / SŽ-ŽGP Ljubljana
Potek celovite urgentne sanacije železniške proge med Litijo in Zagorjem
Suzana Svetličič / DRI, upravljanje investicij, d. o. o.
Preventivni (pravočasni) ukrepi za zaščito cest in prometa pred skalnimi podori
dr. Vojkan Jovičič / IRGO
Sanacijski ukrepi po nastanku plazu: plaz Znosence v Vipavski dolini
13.00–14.00 Okrogla miza
ANALIZA STANJA ZAKONODAJE, NOVE SMERNICE, DEJANSKO STANJE NA
TERENU, DOLGOROČNI UKREPI
14.00 Zaključek in druženje

Vabilo k udeležbi in vabilo sponzorjem ( .pdf format )

Programski in organizacijski odbor

Predsednik Programskega odbora posveta: Andrej Rejec – DRI
Predsednik Organizacijskega odbora: Evstahij Drmota, Društvo za ceste Ljubljana, DRC – Združenje

Organizator

Društvo za ceste Ljubljana in Društvo za ceste Maribor v sodelovanju z DRC Združenjem za promet
in prometno infrastrukturo Slovenije ter Pomurskim sejmom

This entry was posted in Nekategorizirano. Bookmark the permalink.