[15. SKPPI]: Informacije/napotki za avtorje

Vsem, ki so oddali povzetke referatov se zahvaljujemo za pripravljenost aktivno sodelovati na 15. slovenskem kongresu o prometu in prometni infrastrukturi. Avtorji katerih povzetke je programski odbor pozitivno ocenil, so bili o sprejetju povzetkov obveščeni in jih vabimo, da do 31. julija 2022 oddajo prispevek v celoti. Rok za oddajo zaključenega prispevka smo podaljšali do 22. avgusta 2022, navodila za oddajo smo avtorjem poslali na v prijavi navedene e-naslove. Če vabila k oddaji končnega referata niste prejeli, preverite, če ga ni vaš sistem za e-pošto uvrstil med neželena sporočila ali nam pišite na spodaj navedeni e-naslov.

Prispele referate bo pregledal, ocenil in uvrstil v program Programski odbor kongresa v sodelovanju z izbranimi recenzenti. Neustrezne prispevke bo Programski odbor z utemeljitvijo zavrnil. Sprejeti referati bodo enotno oblikovani v obliki zbornika in izdani v elektronski obliki.

Ker referatov v uredniškem odboru ne bomo ponovno oblikovali, morajo biti referati oblikovani dosledno v skladu z navodili. Dolžina prispevka ne sme presegati osem strani A4 formata.

Morebitna vprašanja glede priprave in oddaje zaključenih referatov lahko posredujte dr. Darji Šemrov na elektronski naslov darja.semrov@fgg.uni-lj.si.