[15. SKPPI]: Vabilo sponzorjem

Spoštovani!

Gradbeništvo se sooča s težavami zaradi povečanega obsega del – znano je, da je veliko pomanjkanje dobrega strokovnega in drugega kadra, prav tako nastajajo zastoji pri nadaljevanju del zaradi pomanjkanja in predragih vhodnih surovin, težavna usklajevanja med naročniki in nosilci pogodb itd. Vendar se od gradbenikov upravičeno pričakuje, da bodo naštete težave zmogli in bili še nadalje eden od glavnih multiplikatorjev nacionalnega gospodarstva.

Pri teh izzivih in mnogih težavah bo v pomoč 15. slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi, ki ga bomo med 26. in 28. oktobrom 2022 ponovno organizirali v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Kongres je za gospodarske družbe izvrstna priložnost da medijem in udeležencem predstavijo svoje uspehe, storitve in nove produkte.

Vabimo vse, ki ste  na domačem in sosednjih trgih uspešni, da skupaj organiziramo 15. slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi. S sponzorskimi sredstvi bomo imeli možnost pripraviti kvalitetne vsebine oz. zagotoviti strokovnjakom iz Slovenije možnost predstavitve novih znanj in razvojnih pogledov. S sponzorskimi sredstvi omogočate torej ohranjati strokovnost in vizijo razvoja, ne samo prometne stroke, pač pa tudi pomoč družbi za potrebni zeleni preboj oziroma dolgoročni nevtralni vpliv na podnebje. 

V tabeli spodaj so predstavljene možnosti sponzoriranja, ki pa jih lahko željam sponzorjev prilagodimo. Organizator se bo dogovoril s sponzorjem glede izbora storitev glede na velikost sponzorskih sredstev.  

Obseg storitev bo opredeljen s sponzorsko pogodbo. Dogovorjenemu sponzorskemu znesku bo v pogodbi dodan DDV.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razporeditve razstavnih prostorov.

Preglednica ponudbe za sponzorje

Sponzorska ponudba
organizatorja
Ostali sponzorji  Bronasti sponzor  Srebrni sponzor  Zlati sponzor Generalni sponzor
*Otvoritvena slovesnost/
Kulturni dogodek
**Sponzor v  odmorih za kavo in prigrizke
Znesek (brez 22 % DDV): po
dogovoru
3.000 6.000 9.000 po
dogovoru
1.500
Zastava z logom sponzorja pred
vhodom hotela
      x x  
Razstavni prostor v kongresnem
centru pred vhodom v glavno
dvorano (št. mest je omejeno)
      x x  
Zunanji razstavni prostor pred
vhodom v kongresni center (št. mest je omejeno)
    x x x  
Logotip na spletni strani 
kongresa s povezavo na spletno 
stran sponzorja/ od sklenitve 
pogodbe dalje
x x x x x x
Logotip sponzorja s povezavo 
na spletno stran sponzorja (od 
sklenitve pogodbe dalje) na 
USB kartici s strokovnimi 
prispevki avtorjev
x x x x x  
Logotip sponzorja na ekranih 
pred glavno dvorano v 
sorazmerni velikosti glede na 
višino sredstev
x x x x x  
Logotip na projekcijskih platnih 
glavne dvorane pred začetkom 
prireditve in med odmori, v 
velikosti glede na višino 
sredstev
x x x x x  
Navedba sponzorja na 
projekcijskem platnu levo in 
desno od odra med okroglo 
mizo
      x x  
Sponzorski razstavni pano 
na/ob odru glavne dvorane
      x x  
Št. lastnih razstavnih panojev 
dimenzij 200 x 100 cm v 
preddverju kongresne dvorane
  1 2 3 do 5  
Logotip sponzorja s povezavo 
na spletno stran sponzorja v 
e-­novičkah
  x x x x  
Predstavitev sponzorja v 
e-­novičkah
      x x  
Reklamno gradivo v mapah za 
udeležence
      x x  
Delitev reklamnih gradiv 
sponzorja v recepciji
    x x x  
*5 minutna predstavitev 
sponzorja na otvoritvi ali na 
kulturnem dogodku
        x  
Objava logotipa sponzorja v 
podrobnem programu, ki ga 
dobijo vsi udeleženci kongresa
x x x x x  
Št. brezplačnih kotizacij   1 2 3 4  
Ostale storitve po dogovoru            
Razstavni prostori (kliknite za povečavo)

Dodatne informacije 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskih naslovih matija.mavric@cestel.si in evstahij.drmota@drc-zdruzenje.si ali telefonsko na številkah +386 41 762 313 ali +386 41 542 859.