[15. SKPPI]: Odbori

Programski odbor

Predsednik

 • mag. Klemen Grebenšek; DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Podpredsedniki

 • dr. Vojkan Jovičič; IRGO
 • asist. dr. Darja Šemrov; UL FGG
 • doc. dr. Aleš Žnidarič; ZAG

Člani

 • prof. dr. Violeta Bokan Bosilkov; UL FGG
 • Uroš Brumec; MzI, Direkcija RS za infrastrukturo
 • mag. Gregor Ficko; Gradbena zbornica Slovenije
 • Andrej Jan; PNZ d.o.o.
 • mag. Dejan Jurkovič; MzI, Direkcija RS za infrastrukturo
 • doc. dr. Peter Lipar; UL FGG
 • prof. dr. Janko Logar; UL FGG 
 • Matija Mavrič; Cestel
 • dr. Samo Peter Medved; Mestna občina Maribor 
 • dr. Aleš Mlakar; Aleš Mlakar s.p. 
 • Janez Prosen; IGMAT, d.d.
 • prof. dr. Marko Renčelj; UM FGPA
 • viš. pred. dr. Robert Rijavec; UL FGG
 • Suzana Svetličič; DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • prof. dr. Tomaž Tollazzi; UM FGPA
 • Franc Zemljič; DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • mag. Ulrich Zorin; DARS d.d

Organizacijski odbor

Predsednik 

 • Evstahij Drmota; DRC d.o.o.

Sekretar 

 • Matija Mavrič; CESTEL d.o.o.

Člani

 • asist. dr. Darja Šemrov; UL FGG
 • Sara Ana Žerko; Cestel d.o.o.
 • Uroš Parazajda; Parsis, d.o.o.
 • Sonja Eržen; Studio Aleja d.o.o.
 • Lilijana Vogrinc Červek; DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • Barbara Drmota
 • Luka Kovačič;  DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • Andreja Gostinčar; DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • Dejan Mikuš; DRI upravljanje investicij, d.o.o.