[15. SKPPI]: Program

Teme 15. slovenskega kongresa o prometu in prometni infrastrukturi

 1. Cilji prometne politike do 2030/2050 v RS (zakonodajni okviri)
 2. Razvoj cestne in železniške infrastrukture v RS
  1. Železnice
  2. Ceste
  3. Druga prometna infrastruktura
 3. Multimodalna mobilnost – sinergija prometnih panog za trajnostni razvoj mobilnosti
 4. Ozelenitev prometa: Interakcija prometa, okolja in prostorskega načrtovanja
 5. Digitalizacija, nove tehnologije in novi materiali
 6. Gospodarjenje s prometno infrastrukturo
 7. Prometna varnost
 8. Zagotavljanje stabilnih virov za trajnostno in varno prometno infrastrukturo
 9. Druge vsebine.

Prijavnica za predhodno prijavo referata/oddajo povzetka.