[16. SKoPPI]: Odbori

Programski odbor

Predsednik

 • izr. prof. dr. Marko Renčelj; UM FGPA

Podpredsedniki

 • dr. Vojkan Jovičič; IRGO
 • asist. dr. Darja Šemrov; DIS RAIL
 • mag. Klemen Grebenšek; DRI

Člani

 • prof. dr. Violeta Bokan Bosilkov; UL FGG
 • Rok Fazarinc; IZVO-R
 • mag. Gregor Ficko; GZS ZGIGM
 • mag. Slovenko Henigman; ZAS
 • mag. Dejan Jurkovič; DRSI
 • Andrej Jan; PNZ, d.o.o.
 • Zvone Likar; DCP
 • doc. dr. Peter Lipar; UL FGG
 • prof. dr. Janko Logar; UL FGG 
 • Matija Mavrič; CESTEL, d.o.o.
 • dr. Samo Peter Medved; Mestna občina Maribor 
 • dr. Aleš Mlakar; Aleš Mlakar, s.p.
 • Marijan Prešeren; DCJV Slovenije
 • Uroš Rozman; DCM
 • viš. pred. dr. Robert Rijavec; UL FGG
 • Boris Stergar; DCM
 • Suzana Svetličič; DRI
 • Matjaž Šajn; CGS Lab
 • prof. dr. Tomaž Tollazzi; UM FGPA
 • Darko Trajanov; MOPE
 • Gregor Trtnik; IGMAT, d.d.
 • Franc Zemljič; DRI
 • mag. Ulrich Zorin; DARS d.d.
 • doc. dr. Aleš Žnidarič; ZAG

Organizacijski odbor

Predsednik 

 • Evstahij Drmota; DRC, d.o.o.

Sekretar 

 • Matija Mavrič; CESTEL, d.o.o.

Člani

 • asist. dr. Darja Šemrov; DIS RAIL
 • Sara Ana Žerko; CESTEL, d.o.o.
 • Uroš Parazajda; Parsis, d.o.o.
 • Sonja Eržen; Studio Aleja, d.o.o.
 • Lilijana Vogrinc Červek
 • Barbara Drmota
 • Luka Kovačič
 • Dejan Mikuš