MEGRA 2010

Spoštovani,

23. mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov MEGRA, ki bo v času od 23. do 27 marca 2010 v Gornji Radgoni, sovpada z obdobjem težkih pogojev gospodarjenja in s tem povezanimi velikimi izzivi, s katerimi se sooča slovensko gradbeništvo. Tako kot smo pred dvema letoma na sejmu MEGRA 2007 z optimizmom obravnavali, v sklopu predstavitve drugega investicijskega ciklusa v prometno infrastrukturo, načrtovana vlaganja v železniško infrastrukturo, želimo na tokratnem posvetovanju poudariti nujnost pospešenih priprav na naslednji, uravnoteženi investicijski zagon v vse prometne dejavnosti. V ceste, železnice, v letališko in pristaniško infrastrukturo, to je v prometne dejavnosti v najširšem smislu.

Na osnovi pridobljenih izkušenj iz pol preteklega obdobja je potrebno dopolniti zakonodajo in predpise, ki spremljajo investicijsko dejavnost ter pospešeno pripravljati prostorsko, projektno in investicijsko dokumentacijo za načrtovane projekte. Treba je čim prej vpeljati nove organizacijske pristope in izdelati realne programe in dolgoročne vizije za sočasen ter trajnostni razvoj prometnih in logističnih sistemov.

Civilna združenja, društva za področje cest in prometa, želijo prispevati k uspešnosti takšnih usmeritev. Temu so in bodo namenjena vsa strokovna srečanja, ki jih organiziramo v zadnjem obdobju in takšen bo tudi strokovni poudarek jubilejnega 10. slovenskega kongresa o cestah in prometu, ki ga bomo organizirali v mesecu oktobru tega leta.

Vabimo vas, da se priključite našim prizadevanjem in da s sodelovanjem na posvetovanju pridobite nove informacije, ki jih boste lahko koristno uporabili v svojih okoljih.

Še posebej vabimo predstavnike stroke in politike iz severovzhodne Slovenije, da izkoristite priložnost za razpravo o vlaganjih v cestno infrastrukturo v Pomurju.

Matija Vilhar, univ.dipl.inž.kem.
Družba DRC

23. mednarodni gradbeni sejem MEGRA 2010
Gornja Radgona, 23. – 27.3.2010
Posvetovanje KAKO HITREJE DO NALOŽB V PROMETNO INFRASTRUKTURO
Gornja Radgona, 24. marca 2010

This entry was posted in Archive - other events. Bookmark the permalink.