11. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU

Spoštovane kolegice in kolegi, simpatizerji družbe DRC!

Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije prireja 24. in 25. oktobra 2012 bienalni 11. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU, tudi tokrat v kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu.

Slovenska cestna stroka je bila v preteklih 20 letih dobro organizirana. Deležna je bila velikih pohval, žal pretežno le od strokovnih kolegov iz tujine. Veseli pa nas pri teh ocenah, da so naša znanja in organiziranost primerjana predvsem z znanji iz razvitejših sredin.

Pretekli dve leti sta pomenili za naše gradbeništvo in spremljajoče dejavnosti izredno velik upad aktvivnosti, številna podjetja so propadla, mnogi ne vidijo izboljšanja stanja v prihodnosti.

Takšne razmere so še dodatno vzpodbudile organizatorje dosedanjih cestnih kongresov, da z vso odgovornostjo in navkljub velikim finančnim težavam tudi v prihodnje nadaljujejo z organizacijo velikih strokovnih srečanj in vzpodbujajo razvoj stroke ter konkurenčnosti naših strokovnjakov kot tudi cestnega gospodarstva v celoti. Stroka, predvsem cestna, se mora odzvati na stanje, ki je bilo vzpostavljeno v zadnjih treh letih, ko so vlaganja v cestno infrastrukturo popolnoma zastala. Predlagati je potrebno novo, razmeram prilagojeno pot do hitrejšega posodabljanja prometa in prometne infrastrukture, kar bo imelo velik vpliv na celoten razvoj naše družbe.

Skrbno smo izbrali predvidene teme za obravnavo na 11. kongresu, ob tem pa tudi kritično ocenili možne racionalizacije kot tudi izboljšave v primerjavi z organizacijo dosedanjih kongresov.

Ukrepi varčevanja pri organizaciji 11. kongresa:

kongres bo potekal dva in ne tri dni kot vsi dosedanji kongresi
za vzpodbuditev udeležbe bomo optimizirali višino kotizacije
teksti referatov bodo izdani le v elektronski obliki (CD)
ne bo skupne večerje s programom, kot je bilo to običajno
poleg zmanjšanja trajanja kongresa in s tem števila nočitev za en dan (50%), bomo skušali za udeležence kongresa zagotoviti še dodatni popust pri nočitvah in pri drugih storitvah hotela
Usmeritve pri oblikovanju programa:
na kongresu se bomo soočili z zastojem pri razvoju prometne infrastrukture in obravnavali vsebinske, količinske ter terminske opredelitve programov za naložbe v prometne dejavnosti
ponovno bomo predstavili dosedanje usmeritve in predloge ukrepov za izboljšanje razmer v gradbeništvu, njihovo realizacijo in poglede v prihodnost
obravnavali bomo številne najaktualnejše strokovne teme s ciljem osvetliti dosedanje priprave na realizacijo posameznih projektov
k sodelovanju bomo skušali pritegniti čim več tujih strokovnjakov
udeleženci bodo imeli možnost strokovnih in poslovnih povezav tudi s predstavitvami na razstavnih prostorih in s sodelovanjem kot sponzorji prireditve
Želimo, da tudi 11. kongres prispeva k uspešnejšemu multidis­ ciplinarnemu sodelovanju različnih strok in odločnejši drži pri uveljavljanju slovenske cestne in prometne stroke pri odločanju ter pred javnostjo.

Spoštovani avtorji znanstvenih in drugih strokovnih del, organizatorji 11. cestnega kongresa vas vabimo, da na prireditvi predstavite svoje ustvarjalno delo, da na ta način prispevate k promociji odličnosti slovenske cestne in prometne stroke in da z aktivnim sodelovanjem potrdite velike strokovne dosežke pri načrtovanju, gradnji in ohranjanju prometnic v polpreteklem obdobju.

Razpisane teme 11. kongresa deloma sledijo dosedanji tradiciji, da morajo biti odprte možnosti sodelovanja za vsa strokovna področja. Zato povabite svoje sodelavce in prijatelje, tudi iz tujine, mlajše kolege in poslovne partnerje, da se odzovejo vabilu in pripravijo za kongres čim več kakovostnih prispevkov.

Še posebej prosimo organizatorji sponzorje in razstavljavce, da nas z razumevanjem podprejo in sodelujejo na tem pomembnem srečanju. Le s skupnimi močmi bomo lahko preprečili zastoj pri nadaljnjem razvoju slovenske cestne, prometne in gradbene stroke.

Vabljeni k sodelovanju in nasvidenje v Portorožu!

prof. dr. Bojan Majes
predsednik Programskega odbora

Matija Vilhar, univ. dipl. inž. kem.
predsednik Organizacijskega odbora

This entry was posted in Archive - congress. Bookmark the permalink.