Za sponzorje

Rok za sklenitev dogovorado 19. oktobra 2018

Vsem gospodarskim organizacijam, ki želijo s sponzorskimi sredstvi prispevati k uspešnosti organizacije tega strokovno in medijsko izredno zanimivega srečanja, hkrati pa izkoristiti priložnost, da na odmeven način predstavijo svoje dejavnosti, uspehe, proizvode, proizvodne programe in drugo, ponuja organizator v času trajanja kongresa številne možnosti.

S sponzorskimi sredstvi omogočate ohranjati strokovnost in vizijo razvoja prometne stroke, s svojo prisotnostjo pa ponovni zagon delovanja strokovno civilne sfere v prometni stroki.

V tabeli spodaj so predstavljene možnosti sponzoriranja, ki pa se lahko željam sponzorjev še dodatno prilagodijo. Organizator se bo dogovoril s sponzorjem glede izbora storitev, vezano na velikost sponzorskih sredstev.
Obseg storitev bo opredeljen s sponzorsko pogodbo, dogovorjenemu sponzorskemu znesku bo v pogodbi dodan DDV.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razporeditve razstavnih prostorov sponzorjev.


DODATNE INFORMACIJE 

Na elektronski naslov  drc@drc.si, matija.mavric@cestel.si

Po telefonu na številko  +386 41 762 313 in  +386 41 542 859

Po pošti  DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, d.o.o. Masarykova cesta 14 SI – 1000 Ljubljana 


Možnosti za sponzorje

**Višina sredstev je odvisna od ponudbe ob odmoru in števila prisotnih. 


MEDIJSKI PARTNER

PARTNER

POKROVITELJ

SPONZORJI


GENERALNI SPONZOR


ZLATI SPONZORJI


SREBRNI SPONZORJI


BRONASTI SPONZORJI


OSTALI SPONZORJI