Odbori


Programski odbor

Predsednik

dr. Aleš Žnidarič, Zavod za gradbeništvo

Podpredsednica

asist. dr. Darja Šemrov, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

 

Člani 

doc. dr. Peter Lipar, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

dr. Samo Peter Medved, LINEAL d.o.o.

prof. dr. Tomaž Tollazzi, UM, Fakulteta za gradbeništvo

prof. mag. Peter Gabrijelčič, Ljubljana

Jurij Kač, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Vili Žavrlan, DARS d.d.

Damir Topolko, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

prof. dr. Marko Renčelj, UM, Fakulteta za gradbeništvo

dr. Jakob Šušteršič, IRMA d.o.o.

mag. Dejan Jurkovič, MzI, Direkcija RS za infrastrukturo

Janez Prosen, IGMAT d.d.

Ksenija Marc, DRI upravljanje investicij,d.o.o.

mag. Slovenko Henigman, Sloman

mag. Ulrich Zorin, DARS d.d.

Suzana Svetličič, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Tanja Mohorič, HIDRIA HOLDING, d.o.o.

Matija Mavrič, CESTEL d.o.o.

prof. dr. Elen Twrdy, UL, Fakulteta za pomorstvo in promet

dr. Andrej Godec, DRC d.o.o.


Organizacijski odbor

Predsednik

Evstahij Drmota, DRC d.o.o.

Sekretar

Matija Mavrič, CESTEL d.o.o

 

Člani

asist. dr. Darja Šemrov, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Uroš Parazajda, Parsis d.o.o.

Sara Ana Žerko, Cestel d.o.o.

Lilijana Vogrinc, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Andreja Gostinčar, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Dejan Mikuš, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Barbara Drmota, Ljubljana

Špela Marolt, Ljubljana

Lara Marolt, Ljubljana

Luka Kovačič, Ljubljana

Sonja Eržen, Studio Aleja d.o.o.