9. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU

Portorož, 22. do 24. oktobra 2008

Vabilo udeležencem kongresa

Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji!

DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije vas vabi na 9. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU. Srečanje bo po tradiciji potekalo v Portorožu, v kongresnem centru Grand hotela Bernardin, med 22. in 24. oktobrom letos. Z osmimi »cestarskimi« kongresi in več kot 50 drugimi strokovnimi srečanji, ki jih je v teh letih organizirala, je skušala družba DRC vedno tvorno spremljati in s kritično razpravo prispevati k hitrejšemu in kakovostnemu razvoju cestnega omrežja ter usmerjati raziskave s področja cest in prometa v Sloveniji.

Leti 2007 in 2008 bosta prav gotovo zabeleženi kot leti velikih uspehov na področju izgradnje in ohranjanja cestne infrastrukture, predvsem slednje leto, saj je načrtovani program izgradnje avtocestnega križa v zaključnem obdobju, vlaganje v omrežje glavnih in regionalnih cest pa je bilo v tem času tudi rekordno. Obsežna zahtevna dela so bila izvedena kakovostno v zadovoljstvo uporabnikov. Ob nekaterih maloštevilnih napakah pa je bila cestna stroka izpostavljena včasih upravičenim, mnogokrat pa neupravičenim kritikam, populističnim ocenam in nerazumevanju. Posploševanje omenjanja »cestarskega lobija« v negativnem smislu in očitki nestrokovnosti se vse prepogosto pojavljajo v izjavah posameznikov in površnih obravnavah v medijih. Ob tem pa je mnogokrat čutiti nezadostno povezanost cestnih strokovnjakov, celo apatičnost in nerazumevanje posledic, ki jih lahko povzroči takšno stanje. Vse to narekuje cestnim strokovnjakom, da se kar se da dobro pripravimo na srečanje v Portorožu.

Za nami je obdobje intenzivnega sodelovanja s strokovnimi in upravnimi inštitucijami številnih evropskih držav, ki je bilo kronano z velikim mednarodnim srečanjem. Družba DRC je v sodelovanju z Zavodom z gradbeništvo Slovenije in družbo DDC svetovanje inženiring d.o.o. zelo uspešno organizirala 2. evropsko konferenco o raziskavah na področju cest in prometa: TRA – Transport Research Arena 2008 – (info@TRA2008.si). Konferenco, ki je potekala med 21. in 25. aprilom v Ljubljani, so soorganizirale evropske organizacije CEDR – Conference of European Directors of Roads, ERTRAC – European Road Transport Research Advisory Council in več direktoratov Evropske komisije s sedežem v Bruslju. Udeležba več kot 1200 strokovnjakov in številnih visokih predstavnikov inštitucij ter družb iz celotne Evrope in sveta je potrdila nujnost integracije in izmenjave znanja med državami Evropske unije.

Programski in Organizacijski odbor 9. SLOVENSKEGA KONGRESA O CESTAH IN PROMETU si prizadevata strateške usmeritve evropske raziskovalne sfere približati slovenskim strokovnjakom in jih spodbuditi, da bi se čim hitreje vključevali v evropske razvojne projekte.

Seveda pa ostaja 9. kongres predvsem slovenski nacionalni cestni kongres. V zadnjih dveh letih smo dogradili pomembne avtocestne odseke in pridobili nove strokovne izkušnje. Varnost prometa, varovanje okolja, varovanje naravne in kulturne dediščine, načrtovanje in vzdrževanje prometnic, nove izkušnje pri gradnji predorov, novi materiali, informacijski sistemi in baze podatkov, kot tudi razvoj železniškega, pomorskega in zračnega prometa ostajajo teme, ki bodo vselej odprte in privlačne za strokovno in širšo javnost.

Vabimo vas, da se dejavno vključite v delo 9. SLOVENSKEGA KONGRESA O CESTAH IN PROMETU in morda prav vi odprete nove poglede, na katere pri pripravljanju vodilnih tem kongresa nismo bili dovolj pozorni.

Kongres bo tudi tokrat nudil gospodarskim podjetjem in drugim organizacijam možnost promoviranja s sponzoriranjem prireditve in z zakupom razstavnih prostorov, na katerih bodo lahko predstavili svoje storitve, proizvode in programe.

Ne bomo pozabili na vedno atraktivni družabni del, saj bo srečanje priložnost ne samo za poslovne stike in izmenjavo informacij, temveč tudi za sprostitev in nova poznanstva.

Zato vabljeni in nasvidenje v Portorožu!

Prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.gradb.
Predsednik Programskega odbora

Matija Vilhar, univ.dipl.inž.kem.
Predsednik Organizacijskega odbora

Saša Skulj, univ.dipl.inž.grad.
Direktor družbe DRC

This entry was posted in Archive - congress. Bookmark the permalink.