Informacije/napotki za avtorje

Referat lahko prijavite do 31. maja 2022 izključno z e-prijavnico (spodaj).

Predhodna prijava referata s povzetkom mora vsebovati:

  • naslov referata,
  • imena glavnega avtorja in soavtorjev, s stopnjo izobrazbe in akademskim
  • nazivom,
  • nazive in popolne naslove organizacij, kjer so avtorji zaposleni,
  • številko telefona in elektronski naslov nosilca referata,
  • podatke o kontaktni osebi, v kolikor to ni nosilec referata,
  • povzetek referata v slovenskem ali angleškem jeziku, največ 3.000 znakov.

Prispele referate bo pregledal, ocenil in uvrstil v program Programski odbor kongresa v sodelovanju z izbranimi recenzenti. Neustrezne prispevke bo Programski odbor z utemeljitvijo zavrnil. Sprejeti referati bodo enotno oblikovani v obliki zbornika in izdani v elektronski obliki.

Navodila za pripravo končnih besedil referatov bodo v kratkem na voljo na tej strani. Morebitna vprašanja glede prijave povzetkov in oddaje zaključenih referatov lahko posredujte dr. Darji Šemrov na elektronski naslov darja.semrov@fgg.uni-lj.si.

Prijava prispevka in oddaja povzetka

Da se prijavnica inicializira, lahko traja nekaj sekund.